Meer info over de financieringsvormen (onze financieringspartners staan jou bij in de keuze tot de juiste vorm, afgestemd op jouw situatie):

Financiële leasing

De financieringspartner koopt in opdracht van jou het voertuig aan.
We sluiten een leasingcontract af met een bepaalde looptijd waarin het voertuig wordt gebruikt. Daarvoor betaal je een maandelijkse of driemaandelijkse leasevergoeding.
Op de leasevergoedingen wordt BTW aangerekend. Je betaalt de BTW dus gespreid over de aflossingen i.p.v. in 1 keer bij de aankoop.
Gedurende de looptijd van het leasingcontract ben jij economisch eigenaar van de wagen. Dit betekent dat de wagen wordt opgenomen op de balans en dat er afschrijvingen op worden geboekt.
Op het einde van het contract beschik je over de mogelijkheid om de wagen aan te kopen. Deze aankoopoptie bedraagt ten hoogste 15% van de aankoopwaarde.
Bij een leasing moeten er geen zakelijke waarborgen gegeven worden. Op die manier behoudt je waarborgen voor andere bedrijfskredieten en wordt dus ruimte gecreëerd voor de financiering van andere investeringen.
In een dergelijk contract zitten in de regel geen bijkomende diensten vervat zodat deze zelf nog bijkomend gefinancierd moeten te worden (bv. onderhoud en herstellingen, verzekeringen, etc.).
Het voertuig wordt meestal ingeschreven op jouw naam.

Financiële renting

De financieringspartner koopt in opdracht van jou het voertuig aan.
Er wordt een rentingcontract afgesloten met een bepaalde looptijd waarin het voertuig wordt gebruikt. Daarvoor betaal je een maandelijkse of driemaandelijkse huurvergoeding, die in kost wordt geboekt.
Het voertuig komt dus niet op jouw balans.
Op het einde van het contract kan je het voertuig aankopen. Deze aankoopoptie bedraagt min. 15% van de aankoopwaarde.
Het voertuig wordt meestal ingeschreven op jouw naam.

Operationele leasing

Gelijkaardig met financiële renting, met het verschil dat er geen aankoopoptie is bij afloop van het contract.
Je wordt ontzorgd doordat er bijkomende services zijn inbegrepen.
Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand …
Reparatie en onderhoud
Vervangwagen
Pechbijstand
De maandelijkse kostprijs staat op die manier min of meer vast, er zijn dus minder schommelingen door onverwachte herstellingen die moeten betaald worden.

Algemene voordelen leasing/renting:
De investering wordt volledig gefinancierd
De btw op het investeringsbedrag wordt voorgefinancieerd door de financieringspartner
Leasing kan een bron van aanvullende kredieten zijn
Perfecte kostenbeheersing: je weet op voorhand hoeveel je maandelijks betaalt

Krediet

Je ontvangt een kapitaal om je investering te financieren. Dat kapitaal betaal je op een afgesproken termijn af.
De BTW dient integraal bij de aankoop betaalt te worden. Deze BTW (die in principe 50% aftrekbaar is), zal je dus pas kunnen recupereren bij de eerstvolgende BTW-aangifte. Dit wil zeggen dat je de BTW enkele maanden zal voorfinancieren.
Als eigenaar sta je in voor alle bijhorende kosten: taksen, onderhoud, verzekeringen, pechverhelping … Deze kosten kunnen sterk fluctueren.
Het voertuig wordt ingeschreven op jouw naam.

Zoek en vind jouw voertuig, vraag een financieringsvoorstel en onze financieringspartner adviseert welke financiering het best bij jouw situatie past en bezorgt jou een uitgewerkte offerte!